Sản phẩm


 • KX-1303C4
  KX-1303C4

  1.480.000 đ

 • KX-2003C4 (2.0 MEGAPIXEL)
  KX-2003C4 (2.0 MEGAPIXEL)

  1.700.000 đ

 • KX - 8232D4 (32 kênh)
  KX - 8232D4 (32 kênh)

  17.800.000 đ

 • KX - 7104TD5 (4 kênh)
  KX - 7104TD5 (4 kênh)

  2.280.000 đ

 • KX-1305C4
  KX-1305C4

  2.580.000 đ

 • KX-1301WN
  KX-1301WN

  2.780.000 đ

 • KX - 1302WN
  KX - 1302WN

  2.980.000 đ

 • KX-3001WN
  KX-3001WN

  3.900.000 đ

 • KX - 1302WAN
  KX - 1302WAN

  3.900.000 đ

 • KX - 1302WPN
  KX - 1302WPN

  5.360.000 đ

 • KX - 7116D5 (16 kênh)
  KX - 7116D5 (16 kênh)

  6.380.000 đ

 • KX - 8216D5 (16 kênh)
  KX - 8216D5 (16 kênh)

  8.580.000 đ

 • KX - NB2003M ( Camera Ban đêm)
  KX - NB2003M ( Camera Ban đêm)

  8.600.000 đ

 • KX - NB2004M
  KX - NB2004M

  8.600.000 đ

 • KX-1003C4
  KX-1003C4

  800.000 đ


 • Giới thiệu thông tin nhóm sản phẩm...

  LH 098 726 4747